Ergonomia — sekret wyposażenia prosperowej restauracji

Ergonomia — sekret wyposażenia prosperowej restauracji

Restauracyjna kuchnia to miejsce, w którym ergonomia odgrywa kluczową rolę. Każde stanowisko pracy powinno tutaj spełniać określone normy mające na celu zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz usprawnianie wszelkich wykonywanych czynności. Właściwie dobrane i dobrze rozlokowane wyposażenie dla gastronomii zwiększa efektywność pracowników restauracji, usprawniając proces gotowania oraz wydawania dań. Zadbać natomiast należy o wszystko — od największych elementów wyposażenia kuchennego aż po całkiem niepozorne detale.

Planowanie — dlaczego jest tak ważne?

Nie każdy zgadza się ze stwierdzeniem, że kuchnia jest sercem domu, natomiast to, że jest ona sercem każdej restauracji, nie wzbudza żadnych wątpliwości. Umiejętnie zaprojektowane pomieszczenie kuchenne okraszone właściwie dobranym wyposażeniem dla gastronomii potrafi bardzo korzystnie wpływać na jakość pracy restauracji. Ma to swoje odzwierciedlenie w smakowitości przygotowywanych dań oraz przyjaznej atmosferze panującej wśród pracowników danego lokalu.

Odpowiedni układ kuchni oraz jej niezbędne wyposażenie dostępne w zasięgu ręki zapewniają płynną współpracę kucharzy, pomocy kuchennych oraz kelnerów wydających potrawy gościom restauracji. Ergonomiczna przestrzeń usprawnia więc wykonywanie zadań — co jest szczególnie ważne w pracy pod presją czasu — oraz minimalizuje ryzyko różnego rodzaju potknięć personelu. Ponadto przy planowaniu, a później urządzaniu restauracji należy pamiętać, że musi ona spełniać określone normy i zasady BHP.

Jak duża powinna być kuchnia w lokalu gastronomicznym?

Przyjmuje się, że wielkość kuchni lokalu gastronomicznego powinna być współmierna względem rozmiarów sali oraz liczby znajdujących się na niej stolików dla gości. Oczywiście wiele też zależy od specyfiki danej restauracji. Ogółem mówiąc, powierzchnia kuchni powinna być na tyle duża, aby zapewnić komfort pracy określonej liczbie osób. W niektórych restauracjach podaje się dania tak złożone i wieloelementowe, że nad każdą porcją, przed jej wydaniem, może pracować nawet kilku ludzi. Ponadto wymiary pomieszczenia kuchennego muszą umożliwiać m.in. niekrzyżowanie się dróg naczyń czystych z naczyniami brudnymi.

Co jest istotne przy wyborze wyposażenia dla gastronomii?

Wybierając sprzęt gastronomiczny, należy zwracać szczególną uwagę na jego wymiary oraz fakt, jak będzie on współgrał z przestrzenią całej kuchni. Rozmieszczenie poszczególnych elementów nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników lokalu gastronomicznego. Jednocześnie stanowiska pracy powinny umożliwiać jak najszybsze i efektywne wykonywanie obowiązków. Nawet najmniejsze detale wyposażenia dla gastronomii powinny być dostępne na wyciągnięcie ręki, gdy są potrzebne do wykonywania określonego zadania. Dynamika pracy jest tu ogromnie istotna.

Wszelkie niezbędne naczynia i narzędzia (zależne od specyfiki danego lokalu) muszą zostać udostępnione w ilości umożliwiającej zaspokojenie potrzeb klientów restauracji oraz jej personelu. Nie dbając o zapewnienie odpowiedniego sprzętu i akcesoriów, trzeba liczyć się z przestojami związanymi z ich brakiem. Niezwykle ważne jest, aby — kupując wyposażenie dla gastronomii — zwracać uwagę na to, jakie rozwiązania mogą usprawnić pracę. Warto też zdać sobie sprawę, że każdy wdrożony element powinien mieć swoje miejsce, aby nikt nie tracił czasu na jego poszukiwanie celem wykonania swoich obowiązków. Różnego rodzaju meble gastronomiczne mogą być ogromną pomocą przy utrzymaniu porządku na poszczególnych stanowiskach pracowniczych.

Podsumowując, dobrze wyposażona restauracja to taka, w której wzięto pod uwagę wszelkie aspekty potrzebne do jak najbardziej efektywnego jej funkcjonowania. Poszczególne elementy wyposażenia dla gastronomii mogą się różnić w zależności od rodzaju serwowanych potraw, jak i klimatu danego lokalu. Zawsze natomiast należy dbać o wszystkie wymiary działalności — od przechowywania jedzenia, poprzez jego przygotowanie, aż po wydawanie gościom gotowych posiłków i zmywanie po nich.